Slik mottok politikerne Per Henry sitt forslag om å innføre heltidskultur: - Jeg kommer til å følge opp