Beitelaget på Kvamsfjellet er klar i sin tale. De kommer til å gjøre som de alltid har gjort: - Vi gir ikke slipp på beiteretten