Mottok Kongens fortjenstmedalje: - Dette er stort, og nesten litt i meste laget for en "gåmmål" en fra Kjønås