Bamrud er i dag fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune.

Den beste kandidaten

- Vi er veldig fornøyde. Bamrud var førstevalget vårt. Han er rett person for denne store og spennende oppgaven, sier Even Aleksander Hagen.

Fylkesordføreren i Oppland er leder av fellesnemnda og har ledet arbeidet med å rekruttere den nye lederen.

- Vi har vært opptatt av å finne en tydelig leder, med egenskaper som tilsier at han kan være både en samfunnsbygger, brobygger og lagbygger for det nye Innlandet. Det mener et samlet tilsettingsutvalg at vi har funnet i Bamrud, forteller han, og legger til:

- Hans svært relevante erfaring fra Akershus fylkeskommune gir oss en ekstra trygghet, og han har allerede gode resultater å vise til som fylkesrådmann. Prosessen har vært ryddig og effektiv, og nå ser vi fram til å forsterke innlandslaget med en ny lagleder, sier Hagen.

På plass over sommeren

Tron Bamrud er 50 år og har lang erfaring fra lederstillinger innen offentlig virksomhet. Før han ble fylkesrådmann i Akershus i 2012, var han rådmann i Lørenskog (2 år) og Sande (5 år). Til kommunal virksomhet kom han fra en avdelingsdirektørstilling i nærings- og handelsdepartementet.

Han vil ta fatt på arbeidet med å samle Innlandet over sommeren. Han regner med å være på plass rundt 1. august.

- Dette er en veldig spennende oppgave. Det er en historisk anledning å få være med på å slå sammen to store fylker. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å forme en ny organisasjon som skal få mest mulig ut av potensialet til Innlandet. Det skaper grunnlag for bedre satsinger og muligheter for å dyrke fram vekst ut over det de to fylkene greier hver for seg, sier Bamrud.