Flere hundre i Midtdalen har fått vaksinen som undersøkes for bivirkninger - dette melder de fra om

foto