Med kjærkommen gavesjekk kan DNT Gudbrandsdalen realisere bygging av sin aller første turisthytte

foto