Siden 1977 har Tor tatt vare på et gravminne fra Spanskesyken

foto