Dette tjente lokalpolitikerne og kommuneadministrasjonen i Midtdalen - ordførerne utenfor pallen

foto