Gudbrandsdal Energi tilbakeviser påstander om prisjuks: - Det er ingen skjulte tillegg