Amund Rudi har jobbet for å få gangfelt i Lia i over 30 år: - Vegen her er for skummel til å sende ungene alene