Oppfordrer turfolket til å plukke med seg jerveskit