Musikken har fulgt Ane hele livet: - Å motta Drømmestipendet er en anerkjennelse