Innser at behovet er større enn tilbudet. Her kan det bli nye omsorgsboliger