Emil står i kø for én av seks behandlingsplasser - fikk et kort opphold på DPS