– En krevende sak med store økonomiske konsekvenser