Tallet på utskrivningsklare som ikke kunne sendes hjem, føk i været - ga kjemperegning