Heidi samtaler med både forfattere og biskoper: - De er som folk flest