Opplever mer vold og trusler - utsatt for slag, spark og spytting