Her lærer Olav (16), Erik (19) og flere ungdommer seg å klippe sau: - Viktig med rekruttering