Glede i Vinstra IL: Fikk 300 tusen kroner fra stiftelse