Fradeling av småbruket Haugrud møter motbør fra Statsforvalteren

foto