Anker til Høyesterett - mener straffutmålingen er for høy

foto