Vegvesenet fremmer erstatningskrav etter sprengingsuhell