Vegvesenet fremmer erstatningskrav etter sprengingsuhell

foto