Mangler 150 tusen for å få kjøpt Sinclairsamlingen – håper på spleise-bidrag fra lokale bedrifter