Rudlands etterlysning av brev på kommunens postliste blir sak i kontrollutvalget