Da Gry arva avlettjernet etter bestemor, starta ho med bakst: - Eg er kry for å ha skaffa min eigen arbeidsplass