Naboer frykter at dyrkamark blir ødelagt av overvann fra nytt boligfelt

foto