Da den 150 år gamle bua begynte å råtne, så Ane muligheter