Nedgang i sykefraværet for to av midtdalskommunene