Enige om samarbeid: Olstad fortsetter som ordfører