Jobben ga mersmak for Anne-Marie – nå vil hun kjempe for å beholde ordførerkjedet