Kommunene får 1 milliard ekstra til utleieboliger

foto