Hadde fortsatt promille på 0,94 over seks timer etter kjøring