Slår et slag for psykisk helse med fjelltur: - Vil avmystifisere psykiske helseplager. Det er ikke bare sykdom og elendighet