Her legger de planer for ny storklubb i Midtdalen: - Enige om at dette er en vinn-vinn-løsning