Se opptak av kampen mellom Fron - Roterud J17 her

foto