Flere har uttrykt bekymring for hærverk og tyveri på kirkegården i Kvam: - Forferdelig å gjøre slikt