- Mest sannsynlig dreier disse tilfellene seg om mutert virus

foto