Kvinne krever fast ansettelse - kommunen mener hun ikke er godt nok kvalifisert