Vil sette opp 18 meter høy telemast med tilhørende utstyrshytte ved Rondablikk

foto