Hovudgeskjeften handlar det meste av året om pil og boge på nettbutikken Tradbow, som ho og mannen Ola Klåpbakken driv saman. Derfor er det i vintermånadene keramikken blir til. Foto: Guro Vollen

Liv og leire: Det er vinteren som er skapetid i Pottetett keramikk

Når vinteren står for døra, er det klart for å slå på varmen for fullt inne på verkstaden til Nina Standerholen.