Drapssikta ikke strafferettslig tilregnelig, i følge rettspsykiatrisk vurdering