Disse vil bli avdelingsleder for hjemmetjenester på Sundheim