SNO på veg til Vulufjell for å sjekke flere sauekadaver

foto