Lundbakken bygg har venta tre år på VA fram til næringstomta: Må køyre 7 kilometer for å gå på do

foto