- Mange av oss har fått livet snudd på hodet. Spesielt du, Per Ove