Sa han skulle knuse skallen på kontrollør - må møte i retten