– Det er viktig å ringe 113 når det står om liv og helse. Det vil si når noen har en sykdom eller skade som truer livet, eller man har en sykdom eller skade som påvirker livet så mye at det er farlig, sier Stephen Sollid.

Han er leder for prehospital klinikk på Oslo universitetssykehus og tidligere mangeårig lege i luftambulansetjenesten og redningstjenesten.

– Vi ser at det er usikkerhet rundt riktig bruk av det medisinske nødnummeret 113. Dersom du tror eller vet at noen har en livstruende sykdom eller skade, så skal du ringe 113 med en gang. Det er viktig at folk bruker nødnummer 113 riktig, sier Sollid.

Alt for mange bruker 113 feil

Ifølge tall fra Nasjonalt Traumeregister skjer det i Norge i gjennomsnitt 20 alvorlige ulykker hver eneste dag. Av disse er to-tre ulykker livstruende. Men folk kvier seg for å ringe.

– For noen kan det å ringe 113 virke skummelt. Andre kan kvie seg for å hjelpe en som trenger det. Men på 113-sentralene jobber det profesjonelle helsearbeidere som har lang erfaring med pasienter. De vet hva som er farlig og ikke farlig og er på jobb for å hjelpe deg, forklarer Sollid.

En Norstat-undersøkelse fra 2020 viser at en tredjedel av Norges befolkningikke ville prioritert å ringe 113 i en akutt situasjon. De ville sjekket puls eller lagt personen i stabilt sideleie før de ringer etter hjelp.

– Det er vel og bra, men ikke riktig. Når det står om liv og helse er det viktigste å ringe 113 med en gang.

Det er viktig å ringe 113 når det står om liv og helse. Det vil si når noen har en sykdom eller skade som truer livet, eller man har en sykdom eller skade som påvirker livet så mye at det er farlig, sier Stephen Sollid. Foto: Morten Holm / NTB

Ring når liv og helse er i fare

Onsdag 22 mars startet Akuttaksjonen i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Årets aksjon har til hensikt å senke nordmenns terskel for å ringe nødnummeret 113 ved akutt sykdom og skade som truer liv og helse.Les mer om Akuttaksjonen her.

– Som innringer er det viktig å prøve å forklare hva som har skjedd. Det er ikke alltid så enkelt, derfor kan 113-operatørene nå starte en videosamtale med innringeren, slik at de selv kan se hva som er galt. Stephen Sollid påpeker at de ansatte er drillet i å vurdere akutte situasjoner, slik at de kan sende ut riktig hjelp.

Og klinikksjefen har en klar oppfordring:

Når liv og helse er i fare: Ikke vent og se, Ring 113

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Gratis nød-app

Sollid anbefaler også å laste ned appen Hjelp 113. Den er gratis og anbefalt av Helsedirektoratet.

– Den kan gjøre varslingen lettere. Den har knapper for 110, 112, 113 og liste over viktige telefonnummer til blant annet nærmeste legevakt. I tillegg viser den GPS-posisjonen din.

Et veldig nyttig hjelpemiddel når du ferdes ute i skog og mark, understreker klinikksjef Stephen Sollid:

– Vet vi hvor du befinner deg, blir det mye lettere å finne deg og gi deg den hjelpen du trenger.

APPEN «HJELP 113»

  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet mobilappen «Hjelp 113».

  • I appen kan du ringe til alle nødsentralene (110, 112 eller 113) eller finne telefonnummer til nærmeste legevakt.

  • Appen sender automatisk melding om hvor du er. Med GPS-koordinatene får luftambulansen og andre nødetater nøyaktig posisjon.

  • Hjelp 113 er lastet ned 2 millioner ganger. Appen er gratis. Husk å aktivere appen når du har lastet den ned.