Foreslo å gå til tvangskjøp av boligtomter - politikerne sa nei