Skam-stjerna om Hundorp2021: - Jeg ønsker å bidra med å vise at mangfold er en ressurs og ikke en belastning

foto